Υποκαταστήματα

Υποκαταστήματα Λατινικής Αμερικής

INMUNOTEK COLOMBIA

Επικοινωνία: Andrés Felipe Beltrán
abeltran@inmunotek.co

INMUNOTEK MEXICO

Επικοινωνία: Jacqueline Huamán
jhuaman@inmunotek.com

INMUNOTEK PERU

Επικοινωνία: Omar Montero
omontero@inmunotek.com

Θυγατρικές Ευρώπη

INMUNOTEK PORTUGAL

Επικοινωνία: Fernando Carvalho
fcarvalho@inmunotek.pt

INMUNOTEK GREECE

Επικοινωνία: Christos Ntais
cntais@inmunotek.gr

INMUNOTEK AUSTRIA

Επικοινωνία: Heinz Kappel
hkappel@inmunotek.at