12/2020. Η INMUNOTEK συγκαταλέγεται στη λίστα CEPYME500

Η INMUNOTEK επιλέχθηκε για να συμπεριληφθεί στη λίστα CEPYME500.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της CEPYME (της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) για την αναγνώριση, επιλογή και προαγωγή 500 Ισπανικών επιχειρήσεων που προηγούνται στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τόσο από την άποψη των οικονομικών τους αποτελεσμάτων όσο και ως προς την ικανότητά τους να παράγουν προστιθέμενη αξία, απασχόληση, καινοτομία και διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Η INMUNOTEK είχε ήδη περιληφθεί στον συγκεκριμένο κατάλογο το 2017 και επιλέχθηκε ξανά στην έκδοση του τρέχοντος έτους.

Βασικός στόχος της λίστας CEPYME500, είναι η εθνική και διεθνής αναγνώριση και ανάδειξη των επιλεγμένων επιχειρήσεων.


CEPIME500 2020