06/2020. Πιστοποίηση Καινοτομίας

Απονέμεται στην INMUNOTEK το πιστοποιητικό καινοτομίας από το ιδιωτικό και ανεξάρτητο δίκτυο BLOCKPCT  

Η Madrid Activa SAU, διευθύνων φορέας του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου TECNOALCALÁ, καταχώρησε την INMUNOTEK ως καινοτόμο επιχείρηση BLOCKPCT, υπό την αιγίδα της Ένωσης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων (APTE).

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η χρήση της τεχνολογίας blockchain για την ανάπτυξη μίας διαδικασίας πιστοποίησης, στην προκειμένη περίπτωση, για την καινοτόμο φύση των ισπανικών επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου την ενίσχυση της προβολής τους.

Πρόσβαση στο μητρώο

+ Περισσότερες Πληροφορίες