03/2020. Πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο της INMUNOTEK για τη διάθεση των προϊόντων της .  

Σε αυτή την πρωτόγνωρα δύσκολη εποχή, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους ιατρούς και τους ασθενείς μας ότι, παρά την επιβεβλημένη στην Ισπανία καραντίνα, η εταιρεία μας συνεχίζει να εργάζεται για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.

Έχουμε προσαρμόσει την παραγωγική μας διαδικασία στις υγειονομικές συστάσεις προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμβάν σε σχέση με το βασικό προσωπικό μας. Συνεχίζουμε κανονικά την τακτική παρασκευή και διάθεση των προϊόντων μας στους συνεργάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επιπροσθέτως του βασικού προσωπικού που προσέρχεται κανονικά στις εγκαταστάσεις μας, πολλοί εργαζόμενοί μας που συνεχίζουν να εργάζονται από απόσταση (τηλεργασία), βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία προκειμένου να παρέχουν στους συνεργάτες, τους ιατρούς και τους ασθενείς μας τη στήριξη που χρειάζονται.

Τα μέσα επικοινωνίας με την εταιρεία μας λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση info@inmunotek.com.

Η ομάδα της INMUNOTEK