.

11/2020. Το MV130 (Bactek) και τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα

Το επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Immunology δημοσιεύει μία ενδιαφέρουσα μελέτη για την επίδραση του MV130 (Bactek) στα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα.  

Το MV130 (Bactek) είναι υπογλώσσιο σκεύασμα αποτελούμενο από ανενεργά βακτήρια, τα οποία έχουν ειδικώς επιλεγεί από την INMUNOTEK, και χρησιμοποιείται για την πρόληψη των υποτροπιαζουσών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Η εν λόγω μελέτη αναλύει την πρόσληψη των βακτηρίων του MV130 από τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το στοματικό βλεννογόνο ποντικιών και την επίδραση των συγκεκριμένων βακτηρίων στη λειτουργία των ανθρώπινων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων.  Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα είναι πολύ αποτελεσματικά στην πρόσληψη των βακτηρίων, και αποτελούν το σημείο όπου αποθηκεύονται τα τελευταία για να μεταφερθούν αργότερα στα (δενδριτικά) κύτταρα προκειμένου να ξεκινήσει η ανοσοποιητική απόκριση.

Επίσης, η λειτουργικότητα των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων τροποποιείται αρχικά προς μία προφλεγμονώδη δράση και, σε δεύτερο χρόνο, προς μία αντιφλεγμονώδη δράση.

Η έρευνα διεξήχθη υπό την κοινή εποπτεία του Καθ. Ángeles Vicente και του Dr Jaris Valencia από το Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, με τη συνεργασία της INMUNOTEK.

Frontiers nov2020